E - shop

Zajímají Vás naše vitamínové doplňky stravy či ochranné nápoje? Navštivte náš e-shop.

Co vlastně ochranné nápoje jsou?

Povinnost poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje při práci spojené s nepříznivými tepelně vlhkostními podmínkami je zaměstnavateli uložena §104 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a § 7 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky a rozsah poskytování ochranných nápojů jsou upraveny v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.